Sekce diabetes a těhotenství ČDS ČLS JEP – zakládající listina

Sekce diabetes a těhotenství ČDS ČLS JEP – zakládající listina

Zastřešující organizace: Česká diabetologická společnost ČLS JEP

Datum a místo založení: 11.4.2014 na 45. Diabetologických dnech v Luhačovicích

Důvody k vytvoření sekce:

 • stoupající počet žen s diabetem v těhotenství – zejména GDM v souvislosti s probíhající změnou diagnostických kritérií, ale také žen s prediabetem (hlavně DM 2. typu) – si pravděpodobně vyžádá organizační změny a rozšíření diabetologických poraden poskytující péči ženám s diabetem v těhotenství
 • potřeba jednotného přístupu v péči o ženy s diabetem v těhotenství – sdílení zkušeností, vytváření a průběžná aktualizace doporučených postupů
 • nutnost zlepšení prekoncepční péče a rozšíření informovanosti o nutnosti prekoncepční péče u žen s pregestačním diabetem
 • zajištění následné péče o ženy s GDM, které mají výrazně zvýšené riziko DM 2. typu
 • vytvoření a správa informačního portálu pro těhotné s diabetem

Předpoklady:

 • vytvoření sítě koordinátorů péče o těhotné s diabetem v rámci diabetologických center, případně perinatologických center (cca 15-20 lékařů)

Způsob práce sekce:

 • koordinátoři zejména formou e-mailové komunikace
 • internetové diskusní fórum pro všechny diabetology pečující o těhotné s diabetem – zasílání podnětů, zkušeností, dotazů atd.
 • pravidelné jednodenní sympozium (1-2x ročně)
 • edukační akce

Náplň činnosti sekce:

 • tvorba a aktualizace doporučených postupů
 • monitorace výsledků péče o těhotné s diabetem (doplňování již existující databáze pregestačních diabetiček spravované plzeňským centrem, vytvoření podobné databáze pro GDM)
 • vedení informačního portálu pro těhotné s diabetem www.tehotenskacukrovka.cz (informace o GDM, pregestačním diabetu, rizicích pro těhotenství, dietní edukace, on-line poradna, seznam pracovišť, kam se mohou obracet atd.)
 • mezioborová spolupráce – sladění doporučených postupů, zpětná vazba
 • tvorba podkladů pro výbor ČDS pro jednání se zdravotními pojišťovnami a MZ stran úhrady péče
 • mezinárodní spolupráce – aktivní účast českých zástupců v mezinárodních organizacích zabývající se diabetem v těhotenství, např. IADPSG

Výbor sekce – zvolen 1.11.2014 na období 2 let:
MUDr. Kateřina Andělová (ÚPMD v Praze) – předsedkyně sekce

další členové výboru v abecedním pořadí:
MUDr. Alena Adamíková, Ph.D. (Diabetologické centrum IK, KNTB, Zlín)
MUDr. Kateřina Anderlová, Ph.D. (3. interní klinika a Gyn.-por. klinika VFN a 1.LFUK, Praha)
MUDr. Dagmar Bartášková (Interní klinika FN Motol, Praha)
MUDr. Jana Bělobrádková (IGEK FN Brno)
MUDr. Daniela Čechurová (1. Interní klinika FN Plzeň)
Prof. MUDr. Martin Haluzík, Ph.D. (3. interní klinika VFN a 1.LFUK, Praha)
MUDr. Hana Krejčí, Ph.D. (3. interní klinika a Gyn.-por. klinika VFN a 1.LFUK, Praha)
MUDr. Ivana Špálová (Gyn.-por. klinika FN Motol, Praha)
Doc. MUDr. Kateřina Štechová, Ph.D. (Interní klinika FN Motol, Praha)
MUDr. Jan Vrkoč (Diabetologická a interní ambulance, Ostrava)
MUDr. Jitka Zemanová (Diabetologická a interní ambulance, Plzeň)

Web sekce: www.diabetesatehotenstvi.cz

Způsob přihlášení do sekce: elektronicky na web stránkách sekce