Zahájení činnosti Sekce diabetes a těhotenství

Na 50. Diabetologických dnech v Luhačovicích v dubnu 2014 bylo jedním z hlavních diskutovaných témat nová mezinárodní doporučení pro screening gestačního diabetu (GDM), které vychází z výsledků studie HAPO. Nová diagnostická kritéria pro diagnózu GDM, která přijala Česká diabetologická společnost, představila v přehledné přednášce MUDr. Kateřina Andělová. Další dva příspěvky na toto téma se týkaly záchytu GDM podle starých a nových kritérií u 2565 těhotných žen vyšetřených v letech 2008-2012 ve VFN v Praze (MUDr. Kateřina Anderlová, Ph.D. - abstrakt) a komplikací u žen, které splňovaly nová kritéria pouze mírně vyšší glykémií nalačno (5,1-5,5 mmol/l) při oGTT v těhotenství (MUDr. Hana Krejčí, Ph.D. - abstrakt).

Rostoucí incidence GDM, ale také pregestačního diabetu, spojená s nutností revize stávající péče o těhotné s diabetem, vedla k založení Sekce diabetes a těhotenství při ČDS ČLS JEP. Sekce si klade za cíl umožnit spolupráci mezi lékaři napříč obory. Do svých řad zve tedy nejen diabetology, ale také gynekology, perinatology, neonatology, pediatry a specialisty dalších oborů, jejichž společným zájmem je zlepšení péče o těhotné ženy s diabetem a snížení výskytu jeho komplikací u matky i dítěte.

Prvním úkolem sekce je pomoci prosadit přijetí nových doporučení pro screening GDM u společností, v jejichž kompetenci je vlastní provádění screeningu, tj. u České gynekologické a porodnické společnosti a u České společnosti klinické biochemie. V současné době probíhají jednání s oběma společnostmi, o jejichž výsledcích vás budeme průběžně informovat. Více o úkolech sekce zde.