Sekce diabetes a těhotenství ČDS ČLS JEP

Vítejte na stránkách Sekce diabetes a těhotenství České diabetologické společnosti ČLS JEP.

Obsah stránek je určen pro odbornou veřejnost.

Sekce diabetes a těhotenství se zabývá gestačním (GDM) a pregestačním diabetem (DM 1. a 2. typu a ostatní typy DM zjištěné před těhotenstvím).

Sekce byla založena v dubnu 2014 na jubilejních 50. Diabetologických dnech v Luhačovicích. Je součástí České diabetologické společnosti ČLS JEP, ale současně vytváří mezioborovou platformu, jejímž cílem je užší spolupráce lékařů a lékařek různých specializací, kteří se zabývají diabetem v těhotenství. Proto do svých řad vítá nejen diabetology, ale také gynekology, perinatology a specialisty dalších oborů, které zajímá tato problematika.

Na těchto stránkách naleznete informace o činnosti sekce, plánovaných akcích, doporučené postupy péče o těhotné s diabetem, diskuzní fórum o důležitých tématech, v plánu jsou též: informace pro pacientky, edukační materiály, odkazy na publikace a další informace, které Vám usnadní péči o pacientky s diabetem v těhotenství.

Aktuální novinkou je nový doporučený postup péče o těhotné s diabetem, který schválil výbor České diabetologické společnosti a který byl zveřejněn v únoru 2014. Jeho součástí jsou nová mezinárodní diagnostická kritéria pro GDM doporučená Mezinárodní asociací pro studium diabetu v těhotenství (IADPSG) a WHO. Sekce diabetes a těhotenství připravila zkrácenou verzi nového doporučeného postupu, která se týká samotného screeningu GDM se zaměřením na správný postup obou fází screeningu a metodické pokyny k provedení oGTT. Nový doporučený postup je pro diabetology závazný. V červenci 2014 přijala nová kritéria pro diagnózu GDM také Česká společnost klinické biochemie. V současné době probíhá jednání s Českou gynekologickou a porodnickou společností ohledně jejich jednotného přijetí.

Uvítáme Vaši aktivní účast - pokud máte zájem podílet se na vytváření doporučených postupů, na edukační činnosti pro ostatní lékaře a dalších aktivitách sekce. Vítáme také pasivní členství - všechny lékaře, kteří chtějí být pravidelně informováni o činnosti sekce, aktuálních doporučeních a chystaných akcích. Pro přihlášení do Sekce diabetes a těhotenství klikněte zde.

Váš tým Sekce diabetes a těhotenství.