Odkazy

Stránky mateřské organizace - České diabetologické společnosti ČLS JEP: www.diab.cz

Informace pro pacientky s gestačním diabetem s podrobnými informacemi o povaze onemocnění, rizicích pro matku a dítě, sledování po porodu, léčbě, dietě (včetně vzorového jídelníčku), způsobu měření na glukometru a základní informace o léčbě inzulínem:
www.tehotenskacukrovka.cz
Na stránkách je rovněž e-poradna pro dotazy pacientek s GDM.