Úhrada testovacích proužků do glukometru pro pacientky s GDM na dietě

Výbor Sekce diabetes a těhotenství opakovaně diskutoval problém úhrady proužků pro pacientky s GDM na dietě – v některých krajích jsou pojišťovnou bez problémů hrazeny, v jiných nikoliv. V aktuálním úhradové katalogu pomůcek pro diabetiky je nárok na testovací proužky do glukometru pro pacientky s GDM nejasně formulován, což vede k různé interpretaci ze strany revizních lékařů a následně k regionálním rozdílům v úhradě proužků pro tyto pacientky. Výbor ČDS ČLS JEP si je tohoto problému vědom a již zahájil jednání s pojišťovnou o upřesnění indikací pro úhradu testovacích proužků.

Přechodné opatření k diagnostice GDM

Česká diabetologická společnost přijala v dubnu 2014 nová mezinárodní diagnostická kritéria pro GDM. Česká společnost klinické biochemie je přijala v červenci 2014, laboratoře by tedy již neměly odmítat stanovení glykémie v 60. min oGTT. Vedení Gynekologické a porodnické společnosti nová kritéria zatím odmítá, proto v praxi dochází k tomu, že gynekologové odesílají k diabetologické péči pacientky s GDM zjištěným na základě původních kritérií, avšak diabetologové, pro které je doporučení jejich odborné společnosti závazné, přijímají pacientky do péče již na základě nových kritérií.

Nová diagnostická kritéria GDM na Gynstart

Na gynekologickém portálu www.gynstart.cz byla dne 7.5.2014 zveřejněna informace o novém doporučeném postupu pro péči o diabetes mellitus v těhotenství ČDS ČLS JEP, včetně nového postupu pro screening GDM:
http://www.gynstart.cz/messages.php?sid=751

Zahájení činnosti Sekce diabetes a těhotenství

Na 50. Diabetologických dnech v Luhačovicích v dubnu 2014 bylo jedním z hlavních diskutovaných témat nová mezinárodní doporučení pro screening gestačního diabetu (GDM), které vychází z výsledků studie HAPO. Nová diagnostická kritéria pro diagnózu GDM, která přijala Česká diabetologická společnost, představila v přehledné přednášce MUDr. Kateřina Andělová. Další dva příspěvky na toto téma se týkaly záchytu GDM podle starých a nových kritérií u 2565 těhotných žen vyšetřených v letech 2008-2012 ve VFN v Praze (MUDr. Kateřina Anderlová, Ph.D.

Přihlásit se k odběru Diabetes a těhotenství RSS