Úhrada testovacích proužků do glukometru pro pacientky s GDM na dietě

Výbor Sekce diabetes a těhotenství opakovaně diskutoval problém úhrady proužků pro pacientky s GDM na dietě – v některých krajích jsou pojišťovnou bez problémů hrazeny, v jiných nikoliv. V aktuálním úhradové katalogu pomůcek pro diabetiky je nárok na testovací proužky do glukometru pro pacientky s GDM nejasně formulován, což vede k různé interpretaci ze strany revizních lékařů a následně k regionálním rozdílům v úhradě proužků pro tyto pacientky. Výbor ČDS ČLS JEP si je tohoto problému vědom a již zahájil jednání s pojišťovnou o upřesnění indikací pro úhradu testovacích proužků. Do té doby, jako přechodné opatření než bude situaci definitivně vyřešena, lze při žádosti o proužky pro pacientky s GDM léčeným pouze dietou použít vyjádření vedoucího revizního lékaře ZP Plzeň MUDr. Barnáše, který na dotaz MUDr. Jitky Zemanové (členky výboru ČDS a výboru Sekce diabetes a těhotenství) ohledně nároku na úhradu proužků pro tyto pacientky odpověděl (korespondence je ze dne 19.11.2014):

Na Váš dotaz stran úhrady testovacích proužků u gestačního diabetu odpovídám takto:

Nárok na diabetické proužky určuje oddíl C přílohy 3 zákona 48/1997 ve znění pozdějších předpisů, který definuje nárok na 400 proužků ročně do maximální ceny 3200 Kč po předepsání diabetologem, žádnou další podmínku zákon nedefinuje. V odůvodněných případech lze na základě indikace diabetologa a po schválením revizním lékařem tento limit navýšit na maximálně 1800 proužků ročně do maximální ceny 14 400 Kč a to u dětí do 18ti let a u těhotné diabetičky. Je třeba současně upozornit, že zákon neumožňuje těmto ženám schválit glukometr, který je indikován pouze diabetikům léčeným intenzifikovaným inzulinovým režimem nebo labilním diabetikům s 2 dávkami inzulinu denně.

S pozdravem, MUDr. Adrian Barnáš, vedoucí Oddělení kontroly a revize ZP Plzeň